Všeobecné podmínky MinutovéhoRande.cz

 

Nejdůležitější body obchodních podmínek:

  • účastník minutového rande musí být plnoletý
  • rezervace místa na akci je platná po přijetí rezervačího poplatku
  • účastník se nesmí sdělovat a ani se ostatních ptát na osobní údaje

Obecné podmínky podrobně

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je popis služeb poskytovaných firmou Trade Zone s.r.o., IČO 28352611, DIČ: CZ28352611 (dále jen organizátor).

Dále specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a klienty (dále jen účastníci či klienti), kteří využijí těchto služeb Minutového rande.

 

Účastník se zavazuje, že odesláním své závazné přihlášky souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami Minutového rande.

Podmínky a pravidla registrace

Podmínkou účasti je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům, přihlášení na webové stránce www.minutove-rande.cz, vyplnění elektronické přihlášky, uhrazení registračního poplatku a souhlas s obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Účastník může poplatek uhradit:

  • připsáním na účet č. 2500062450/2010 (nejpozději 24 hodin od přihlášení a zároveň nejpozději 7 dnů před daným termínem akce)

Pokud se tak neuskuteční, bude účastník automaticky ze seznamovací akce vyřazen.

Klient má zarezervované místo v okamžiku, kdy bude účet organizátora připsán registrační poplatek nebo v okamžiku, kdy ho klient uhradí na provozovně organizátora večera.

Uhrazením poplatku vzniká klientovi právo zúčastnit se minutového rande v dané datum a místě, na které se klient přihlásil.

Účastník ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři a organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

Organizátor se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Pravidla o chování během akce

Organizátor akce si vyhrazuje právo vyloučit z minutového rande účastníky, kteří:

budou používat hrubé, neslušné či urážlivé výrazy,

budou dělat sexuální návrhy,

budou sdělovat a nebo vyžadovat osobní kontaktní informace

.

Pravidla o zrušení účasti zákazníkem a následné přehlášení

Každý klient má právo odhlásit se z termínu akce zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu. Nejpozději však 7 dní před daným termínem, na který je přihlášen. Na náhradní termín se musí přihlásit nejpozději 6 měsíců od odhlášení z původního termínu akce.

Při zrušení účasti méně než 7 dní před konáním akce nebo nedostavení se na akci propadá zaplacený poplatek organizátorovi akce.

Pravidla o zrušení účasti organizátorem

 

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit dohodnutý termín setkání z důvodu nedostatečného počtu přihlášených účastníků.

V tomto případě mají všichni klienti právo na vrácení rezervačního polatku a to v plné výši nebo mají právo na rezervaci jiného MinutovéhoRande.

Pravidla při nenalezení vhodného protějšku

 

V případě, že si účastník nevybere ani jeden z protějšků, tzn. že si u nikoho nezvolí variantu ANO a nebo si nikdo nezvolí variantu ANO u klienta, tj. nebude mu zaslán email alespoň s jedním kontaktem, má nárok na jednu další seznamovací akci zdarma.

Tento nárok lze uplatnit maximálně jedenkrát a musí být uplatněn maximálně do 3 měsíců ode dne seznamovací akce kde nárok vznikl.